Zoek
versie voor blinden & slechtzienden
Natuurgebieden
Grote vijver van Klein Boom

Deze oude kleiput, eigendom van de gemeente, wordt beheerd door de Natuurpunt vzw. Vele eenden en watervogels worden aangetrokken door de bijna 5 ha grote vijver. Op de oevers groeien mooie rietkragen met biezen. Naast de vele berken groeien er een aantal mooie bomen. Een bezoek kan door groepen aangevraagd worden. In de toekomst zal men tevens vanaf één van de oevers, door een kijkwand, al het moois individueel kunnen bekijken.

Recreatie- en parkgebied Heerkenshoeve

Dit gebied aan de Tinstraat bestaat vooral uit sportvelden. De natuurlijke elementen vinden we in graslanden met enkele braakliggende terreinen, lange bomenrijen en een mooie dreef. Door de grote diversiteit, zowel functioneel als structureel zal het groengebied in de toekomst een multifunctionele inrichting krijgen met een duidelijke scheiding tussen het recreatiegebied en het natuurgebied. Ook de educatieve waarde zal een grote rol spelen.

Beerzelberg

Beerzelberg is het hoogste punt van onze provincie (51 meter boven de zeespiegel). Het natuurpark is het hele jaar toegankelijk voor wandelaars. Kinderen kunnen hun hartje ophalen op de veilige speeltuigen.
Er zijn twee wandelwegen uitgestippeld die de bezoekers langs de typische begroeiing van de Beerzelberg leiden.
De Beerzelse berg is een zandige heuvel met eiken-haagbeuken en eikenbos. Op de top vinden we een heiderelict en enkele dennenaanplantingen.

De Hoge Beemortel


De Hoge Beemortel is een natuurreservaat van 11 ha en is een onderdeel van het grootste groengebied van Putte (30 ha). Het oorspronkelijke eikenbos werd grotendeels vervangen door populieren. In deze canadapopulieren huizen niet alleen spechten, het is ook de plaats waar de maretak zijn noordelijke areaalgrens bereikt. Tevens treft men er plantensoorten aan die op tal van andere plaatsen verdwenen zijn. Er vinden heel wat vogels en andere dieren een broedplaats of hun natuurlijke biotoop.

De Peulten


De Paalten of Peultebossen vormen een geklasseerd landschap samen met de Grote Krankhoeve die aan de overkant van de Mechelbaan staat. Het is een biologisch zeer waardevol gebied met mooie bestanden van zomereik. De onderbegroeiing is zeer gevarieerd met dalkruid, kleine maagdenpalm, enz. Grote variatie in bosjes met es, populier, esdoorn, Oostenrijkse den, lork en moeraseik. Dit wandelbos is open van zonsopgang tot zonsondergang.

Peulisbossen


De Peulisbossen is een natuurreservaat van Natuurpunt vzw. Het bestaat onder meer uit een oud eikenbestand met hakhoutbosjes van Amerikaanse eik en tamme kastanje. Vooral de vochtige plekken hebben een hoge natuurwaarde.
Op verzoek worden er rondleidingen georganiseerd. Het bos is evenwel gesloten gedurende het broedseizoen.

Praktisch